Česká technologie výroby vody ze vzduchu oslnila Dubaj, získala cenu za inovaci - iDNES.cz - iDNES.cz Česká technologie S.A.W.E.R., která s využitím solární energie dokáže vyrábět vodu z pouštního vzduchu, dostala ocenění UAE Innovates Award za nejlepší inovaci, kterou udílí dubajsk Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/dubai-expo-2020-svetova-vystava-vyroba-vody-ze-vzduchu.htm


トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 09:58:08